ProspectEye

Tjänster

ezy är sedan mitten av 90-talet specialiserade på resebranschen. Vi har själva stor erfarenhet från många år i branschen, bl a som egna företagare och som leverantör till reseföretag i snart 15 år. Vi förstår dina affärer och erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att kommunicera och sälja dina resor via nätet. Vi erbjuder dessutom ett antal egenutvecklade produkter och stödfunktioner, skräddarsydda för de behov vi mött hos våra kunder reseföretagen.

Även företag utom resebranschen har under åren dragit nytta av vår kompetens, vi är leverantör till många företag i olika branscher, inte minst e-handelslösningar av olika slag.
Läs mer här om hur vi kan hjälpa dig att utveckla dina affärer på nätet och vilka effektiva produkter vi erbjuder för online försäljning av flyg, hotell, charter, hyrbilar, e-shoppar, mobillsajter och appar, intranet osv.

Vi arbetar nära dig som kund och styrs av dina direkta behov. För att stödja dig erbjuder vi våra heltäckande tjänster utgående från vår erfarenhet, kunskap och kontakter.

 

Konsulting och projektledning

Vi kan utifrån vår erfarenhet ge trovärdiga råd kring hur verksamheten kan utvecklas med hjälp av IT, där vi även gärna bidrar med ren verksamhetsutveckling. Vi arbetar nära dig som kund, styrs av dina direkta behov och stödjer dig med vår erfarenhet, kunskap och kontakter i systemutveckling och projektledning.

 

Webb & produktion

Vi utvecklar webbplatser och funktionalitet på konsultbasis. Genom åren har vi byggt hundratals sajter av skiftande slag för olika ändamål. Grunden är våra standardprodukter som snabbt och kostnadseffektivt ger kunden tillgång till en lösning.

 

Design

Designen tas fram av vår AD efter den grafiska profilen och i nära samarbete med vår projektledare och kunden, med hänsyn till funktionalitet, navigering etc. Genom att jobba med vår egen AD kan vi jobba effektivt och i samklang med våra system, samt med vår erfarenhet bidra till bra och kundvänliga lösningar.

 

Mobila lösningar

Mobila tjänster blir allt viktigare inte minst när det gäller försäljning på nätet, man talar redan om att mobilt är större än ”desktop”. På sikt och kanske redan nu måste man tänka mobilt! Och man måste tänka effektivt; vad är viktigast och bäst, app lösningar eller en väl fungerande mobilsajt? Hur undviker man dubbelarbete, dvs. ser till att man använder samma plattform för att publicera både i dator och mobilt (och för all del i sociala media)?

 

Internetmarknadsföring

När man pratar om att ta fram en ny webbsida eller tjänst på nätet åt ett företag tänker de flesta i termer som berör grafisk profil, navigering, webbläsare, kravspecifikationer, betalningslösningar eller integration med externa system. Självklart är samtliga dessa några av grundstenarna för en webbtjänst, men kanske ännu viktigare är det att man får besökare till sin sida.

 

Distribution & integration

En av våra stora specialiteter är att integrera olika system med fokus på våra kunders webbsajter, mobilsajter och appar och se till att de samverkar till en framgångsrik försäljning på nätet.

 

Kundservice & support, kommunikation & drift

Service och support ingår alltid under produktion fram till lanseringen är klar. Många kunder tecknar avtal om löpande support. Vi löser även dina behov av kommunikation och drift tillsammans med våra eller dina partners och stöttar dig med vår kompetens.

Back to top